Over het festival

Wij werken als overheden continu met elkaar aan verbetering van onze dienstverlening. “Mens Centraal” is steeds meer het uitgangspunt. De burger verwacht van de overheid maatwerk, maar is wars van willekeur. Beleid wordt steeds vaker van onderop gemaakt. De klant centraal, de uitvoerders aan zet. Gesprekken aan de keukentafel en achter de voordeur.

Maar wat mag er eigenlijk? Uitvoerders hebben goede bedoelingen, maar willen burgers wel geholpen worden? En tegen welke prijs? Het uitwisselen van informatie tussen uitvoerders maakt slimme hulp makkelijker, maar mag het ook?

Goede bedoelingen te over dus, maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig. Herkent u dat? De worsteling met wetten en regels als u werkt aan het oplossen van problemen, aan goede dienstverlening voor uw klant. Het lijkt wel alsof die regels de bedoeling ervan in de weg staan; dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Digitalisering en technologie bieden veel mogelijkheden om onze klanten beter van dienst te zijn. De AVG en andere wet- en regelgeving beschermen het grondrecht op privacy, maar worden soms ook als belemmerend ervaren. Verbeteren van onze dienstverlening en tegelijkertijd zorgen voor behoud van privacy en vrijheid: hoe houden wij de balans in de dagelijkse praktijk?

Daar gaat het over op het Festival De Bedoeling - Dienstverlening & Privacy in balans! op woensdag 14 november aanstaande. De Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman, de Manifestgroep, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigen u van harte uit.

Een unieke gelegenheid om collega’s en vakgenoten, bestuurders, denkers en tegendenkers, pioniers en specialisten te ontmoeten om samen van onze publieke sector een - nóg - betere dienstverlener te maken.

Praktijkproblemen gezocht

Ervaart u zelf een dilemma in de uitvoering van uw werk waar de wet- en regelgeving in uw ogen de bedoeling van de wet in de weg staat? Dien uw praktijkprobleem in ter reparatie in een van de Garages De Bedoeling op het festival!

Wanneer is uw praktijkprobleem een geschikt Garage-probleem: een praktisch probleem in de uitvoering waarbij privacy een rol speelt, en dat in principe tot een oplossing moet kunnen leiden. Waar die oplossing vandaan moet komen, maakt niet uit: dat kan zijn in de interne organisatie, op extern vlak, of in de wetgeving.

Bijvoorbeeld een praktijkprobleem op het gebied van:
• Vroegsignalering schulden: een huurachterstand van twee of meer maanden, een belastingschuld, een zorgverlener die constateert dat een gezin financiële problemen heeft… In hoeverre mogen en willen we als overheid gebruik maken van verschillende bronnen van informatie om een burger in een vroeg stadium hulp aan te kunnen bieden voor zijn financiële problemen? Misschien zelfs voordat er daadwerkelijke schulden ontstaan?

• Niet-gebruik uitkeringen: een burger boven de pensioengerechtigde leeftijd heeft geen volledige AOW. Zijn jongere partner heeft geen inkomen. Zij hebben recht op een aanvullende inkomensvoorziening, maar maken hier om onbekende redenen geen gebruik van. Mag de uitkeringsinstantie gegevens opvragen over het gezinsinkomen om daarmee burgers op te sporen die recht hebben op deze uitkering, maar daar geen gebruik van maken?

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u een interessante casus heeft, vul dan nu het inschrijfformulier in. 
Indienen van een praktijkprobleem kan tot en met donderdag 4 oktober 2018.

Let op: Na donderdag 4 oktober kunnen geen casussen meer worden ingediend. Uiterlijk 22 oktober aanstaande laten wij de indieners weten of hun probleem in een van de Garages past.

Programma

Wat is er te doen?

Zoals het hoort op een echt festival, is er de hele dag heel veel te doen en te beleven.
Ga aan de slag in echte werkplaatsen! In verschillende Garages De Bedoeling wordt door monteurs gesleuteld aan een praktijkprobleem (uw praktijkprobleem?). Hoe fix je zo’n complex vraagstuk waarbij je zowel recht doet aan de regels als tegemoet komt aan de praktijk? Zo dus!
In de Grande Finale reageert de jury op de oplossingen. En als het even kan, maken we concrete afspraken over het vervolg; de vrijblijvendheid voorbij!

Wat nog meer? Speeddaten met bestuurders, op spreekuur bij privacy-experts, inspiratiesessies met best practices, workshops over praktijkdilemma’s, serious gaming. En: lezingen, masterclasses en theater.

Vanaf 09.15 uur bent u welkom op het festival. Het programma wordt om 10.00 uur geopend en eindigt om 16.00 uur met een borrel. De komende weken wordt het programma uitgewerkt in nauwe samenwerking met verschillende partijen. Houd deze website in de gaten!

Sprekers

De eerste namen zijn bekend; houd deze website in de gaten. Er volgen de komende weken nog veel meer namen!

Aleid Wolfsen
Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Reinier van Zutphen
Nationale ombudsman

Simon Sibma
Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank

Nathan Ducastel
Directeur Informatiesamenleving Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Maarten Schurink
Secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jeroen van den Hoven
Hoogleraar Ethiek en Techniek TU Delft

Rosanne Hertzberger
Columnist, auteur

Menno Lanting
Expert op het gebied van de impact van de snel veranderende wereld op innovatie, organisaties en leiderschap

Corien Prins
Voorzitter WRR, Hoogleraar Recht en Informatisering Tilburg Law School, Tilburg University

Jim Stolze
Tech-ondernemer, mede-oprichter van Aigency (oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie)

Peter de Visser
Algemeen directeur Incluzio 

Aart Hendriks
Hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Leiden

Liesbet van Zoonen
Hoogleraar Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, wetenschappelijk directeur Centre for BOLD Cities (Big, Open and Linked Data)

Toke Tom
Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht

Eppo van Nispen tot Sevenaer (gespreksleider Grande Finale)
Algemeen directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

 

Locatie

Festival De Bedoeling vindt plaats op woensdag 14 november aanstaande in Orpheus in Apeldoorn.

Orpheus ligt aan de rand van het Apeldoornse stadscentrum en is uitstekend bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer.

Adresgegevens

Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn
Bekijk de routebeschrijving 

Pendelbus

U kunt gebruik maken van de pendelbusservice vanaf NS station Apeldoorn.

Parkeren

Parkeergarage Orpheus
Soerenseweg 10, Apeldoorn 
2 minuten lopen

Parkeergarage Museum Centrum
Roggestraat 133, Apeldoorn
5 minuten lopen

Praktische informatie

Organiserende partijen

Het programma komt tot stand in samenwerking met:

Doelgroep

Alle belangstellenden, werkzaam in de publieke sector, zijn van harte welkom. Van uitvoerend medewerker tot bestuurder.

Inschrijven

Inschrijven voor het Festival De Bedoeling - Dienstverlening & Privacy in balans! is alleen mogelijk via het inschrijfformulier.
Deelnemers ontvangen uiterlijk een week voor het festival de laatste details omtrent het festival, zoals informatie over de pendelbusservice, een routebeschrijving en het definitieve programma.

Deelnemersbijdrage

Deelname aan het festival is kosteloos.

Twitter mee!

#festivaldebedoeling

Annuleren of wijzigen

Wilt u uw aanmelding wijzigen of annuleren, dan kunt u dat doen door op de link in uw e-mailbevestiging te klikken en uw registratie aan te passen.
Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U mag dit doorgeven aan info@festivaldebedoeling.nl.

Bescherming persoonsgegevens & privacy

  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
  • De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
  • VNG Congressen is verwerker van uw gegevens, in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. VNG Congressen gaat verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
  • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website en via het registratiesysteem van de betreffende bijeenkomst. Cookies worden gebruikt voor functionele en analytische doeleinden.
  • Uw gegevens worden slechts gebruikt om u te informeren over de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Indien u ons toestemming heeft gegeven u te informeren over andere bijeenkomsten over de door u opgegeven onderwerpen, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
  • U kunt zich altijd afmelden onderaan elk bericht dat u van ons ontvangt.
  • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u graag naar onze corporate website; www.vngcongressen.nl.

Contact

Wilt u meer informatie over Festival De Bedoeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact op met:
VNG Congressen
t. 070 - 373 84 58
e. info@festivaldebedoeling.nl