Over het festival

Festival De Bedoeling - Dienstverlening & Privacy in balans! heeft plaatsgevonden op woensdag 14 november in Apeldoorn.

Een dag lang waren 1.000 professionals bij elkaar om te leren en te discussiëren over dienstverlening en privacy en over de worsteling met wetten en regels bij het streven naar verbetering van de dienstverlening. Een dag vol praktijkvragen en expertise, slim instrumentarium en achtergronden, uiteenlopende meningen en visies. Wij kijken terug op een mooie dag, met veel ontmoetingen en inspirerende workshops, lezingen, Garages en masterclasses.

Namens de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman, de Manifestgroep, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw bijdrage aan Festival De Bedoeling - Dienstverlening & Privacy in balans! Dank voor alle denkkracht en inspiratie!

Programma

 
  09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Sprekers

Aart Hendriks
Adriana van Dooijeweert
Aleid Wolfsen
Corien Prins
Irma Woestenberg
Jeroen van den Hoven
Maarten Schurink
Nathan Ducastel
Peter de Visser
Quirine Eijkman
Sanne van Muijden
Simon Sibma

Praktische informatie

Organiserende partijen

Het programma kwam tot stand in samenwerking met:

DOELGROEP

Alle belangstellenden, werkzaam in de publieke sector, behoorden tot de doelgroep. Van uitvoerend medewerker tot bestuurder.

Contact

Wilt u meer informatie over Festival De Bedoeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact op met:
VNG Congressen
t. 070 - 373 84 58
e. info@festivaldebedoeling.nl